top of page

LifeFlow

Chinese Medicine

  • Writer's pictureDr.Milana Voronov-Goldman

דיקור יש אפקט של הרפיה, חימום/קירור, נוגד דלקות

א. הגיע בעקבות כאבים מכווצים בבטן תחתונה, קושי לשבת, כאבים בהטלת שתן. לפי רפואה מערבית האיבחון נקרא דלקת בשלפוחית שתן. לפי הרפואה הסינית, האיבחון הוא קור בבטן תחתונה.

א. הגיע מיד עם הופעת הסימפטומים, מוקדם בבוקר. טיפול של חימום עם סיגר מוקסה (עלי לאנה) על בטן תחתחונה, מנורת מוקסה על כפות הרגליים, דיקור עם מוניפלציה של חימום בנקורות הרלוונטיות ואופפה....קסם!!!

כאבים דוקרים נפסקו, גל של רוגע השרעה על פניה, הלכה לשירותים בכיף ורצה לביתה5 views0 comments

Commenti


bottom of page