top of page

LifeFlow

Chinese Medicine

  • Writer's pictureDr.Milana Voronov-Goldman

דיקור קוסמטי

Updated: Oct 29, 2018

דיקור קוסמטי יוצר שינויים ביולוגיים בגוף, מזין ותורם בהחייאה והתחדשות העור. הדיקור מחזק את תפקיד הממברנה ומשפר את גמישות העור. בסקירה של ספרות מדעית, נמצאו שני מחקרים שבוצעו ע"י קבוצה מקוריאה וקבוצה מיפן בשנים 2012 ו-2013. הקבוצה היפנית בדקה את השפעת דיקור הפנים על תכולת המים והשומן בתאי העור. לאחר סדרה של 5 דיקורים, אחת לשבוע, שבוצעה לשתי נשים, אחוז השומן עלה בשתיהן ואילו אחוז המים עלה רק במטופלת הצעירה יותר. זהו מחקר ראשוני, אך התוצאות מבטיחות ומזמינות המשך מחקר מעמיק יותר עם יותר משתתפים. הקבוצה הקוריאנית בדקה את השפעת הדיקור הקוסמטי על גמישות עור הפנים. במחקר השתתפו 27 נשים. הדיקור בוצע במשך שלושה שבועות. בשבועיים הראשונים, פעמיים בשבוע ובשבוע השלישי רק פעם אחת. גיל המשתתפות היה בין 40 ל-50 שנה. השינוי בגמישות העור נמדד בשיטה המקובלת ברפואה הפלסטית ונקראת Moire topography. ל-15 משתתפות היה שיפור משמעותי במדד זה. ל-12 מהמשתתפות לא היה שיפור כלל. המסקנה מן המחקר הראשוני היא שלשיטת הדיקור הקוסמטי יש פוטנציאל גדול. מן הקליניקה ידוע כי לדיקור יש אפקט מצטבר, כך שההתמדה לאורך זמן של כמה חודשים לפחות עם רצף קבוע בהחלט משפרת את המצב משמעותית.2 views0 comments
bottom of page