top of page

LifeFlow

Chinese Medicine

  • Writer's pictureDr.Milana Voronov-Goldman

כשהרפואה הסינית והמדע נפגשים: התירוץ "זה לא מדעי" כבר לא תקף

מרידיאנים ונקודות דיקור נמצאו כבעלי פוטנציאל לבנות תאי דם, לבנות תאי עצבים חדשים ולבנות תאי מערכת החיסון. אחת מנקודות התורפה של הרפואה הסינית בעיני הרפואה המערבית היה חוסר הוכחות מדעיות לקיומה של מערכת המרידיאנים בתוך גופינו. במהלך עשר שנים האחרונות מדענים בכל העולם אוספים עדויות לקיום הפיזי של מערכת זו. על כך סיפרתי בפוסטים קודמים שלי והמידע נמצא באתר. היום אני רוצה להציג עדויות להמצאותם של תאי גזע (תאים שיכולים להתפתח לכל סוג תא לפי הצורך והתנאים) בתוך המרידיאנים ונקודות הדיקור. תאי גזע אלו מועברים בעזרת המרידיאנים לרקמות ולאיברים הדרושים ושם מתפתחים לתאי מערכת החיסון, תאי עצב, תאי הדם האדומים וסוגים נוספים. ניסויים הראו שבעכברים עם אנמיה, ספירת דם עולה בעקבות הדיקור, בעכברים עם נזק מוחי יש שיקום של תאי העצב, מערכת החיסון מתחזקת.

המדע מקל אלינו, עוזר לנו להתחבר ולהיפתח לתחום של הרפואה הסינית, להנות מן היכולות שלו עם פחות ספקות וחששות. התירוץ "זה לא מדעי" כבר לא תקף. Based on: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3030232325 views0 comments

Comments


bottom of page