top of page

LifeFlow

Chinese Medicine

  • Writer's pictureDr.Milana Voronov-Goldman

רפואה סינית, הבסיס המדעי: בדיקור מופרשת מולקולה שמונעת מחלות לב ומצילה חולי לב

נמצא כי בדיקור מופרשת מולקולה שמצילה חולי לב רבים, שימושית בטיפול נמרץ, מצילה ילדים הנולדים עם לחץ דם גבוה בריאות, על תגליתה קיבלו פרס נובל בשנת 1998 בתחום הרפואה, והיא מולקולת גז של תחמוצת החנקן [NO]. בשנות התשעים של המאה הקודמת שלושה מדענים חקרו איך לעזור לחולי לב. הם זיהו מולקולת גז של תחמוצת החנקן שעוזרת להרפות את השכבה הפנימית של כלי הדם, בכך עוזרת לווסת לחץ דם, מונעת היווצרות קרישים שסותמים כלי דם ומורידה סיכוי להתקף לב. נמצא גם שלתחמוצת החנקן יש השפעה אנטי-בקטריאלית ואנטי-וירלית, מה שכנראה גם עוזר לחולי לב ולמניעת מחלות לב כי על-פי אחת הטאוריות החדשות קרישי דם הם תוצאה של כלאמידיה - מיקרואורגניזם קטן שבהתפתחותו נמצא בין חיידק לוירוס. כבר לפני עשור, זיהו החוקרים שתחמוצת החנקן מופרשת בדם בדיקור, ומשפרת את זרימת הדם. כל יום נאספים עדויות על יעילות הדיקור בחולי לב כולל מניע ותחזוקה אחרי התקפים. באיור למטה ניתן לראות תוצאות של השפעת הדיקור על פליטת תחמוצת החנקן ועל זרימת הדם באיזור.

Chin J, 2017, "Nitric oxide signaling molecule in acupoints...." Masahiko Tsuchiya et al., 2007, " Acupuncture enhances generation of nitric oxide and increases local circulation" Nobel Prize in Medicine Press Release, 1998, " Nitric oxide in cardiovascular system"

8 views0 comments

コメント


bottom of page