top of page

LifeFlow

Chinese Medicine for Soul and Body

Dr. Voronov-Goldman Milana (Ph.D)

LifeFlow

רפואה סינית לגוף ולנפש

ד"ר וורונוב-גולדמן מילנה (Ph.D)

 עוזרת לאנשים לקחת את החיים בקלילות

אם רוצים לצמצם לפעמים צריך להרחיב"

אם רוצים להחליש לפעמים צריך לחזק

על מנת להפיל דבר יש לרוממו תחילה

כדי לקבל צריך קודם לתת

"...בעזרת חכמת האור הרך על הקשה יכול לגבור

לאו צה, ספר הטאו, רפואה סינית

מסלולים

20180716_165938-COLLAGE.jpg
bottom of page