LifeFlow

Chinese Medicine for Soul and Body

Dr. Voronov-Goldman Milana (Ph.D)

LifeFlow

רפואה סינית לגוף ולנפש

ד"ר וורונוב-גולדמן מילנה (Ph.D)

 עוזרת לאנשים לקחת את החיים בקלילות

אם רוצים לצמצם לפעמים צריך להרחיב"

אם רוצים להחליש לפעמים צריך לחזק

על מנת להפיל דבר יש לרוממו תחילה

כדי לקבל צריך קודם לתת

"...בעזרת חכמת האור הרך על הקשה יכול לגבור

לאו צה, ספר הטאו, רפואה סינית

Alternative_diagnoctics
Alternative_diagnoctics

fibro
fibro

meditation_wix
meditation_wix

Alternative_diagnoctics
Alternative_diagnoctics

1/5

מסלולים

20180716_165938-COLLAGE.jpg