top of page

ה"אני המאמין" שלי

 

אני מאמינה בקשר שבין גוף לנפש,

מאמינה שבכל אדם יש רופא פנימי שיודע בדיוק מה נכון לאדם בשלב זה בחייו, מאמינה שאם פועלים מתוך רצון ולא מתוך חובה מגיעים להישגים הרצויים.

מאמינה שהגוף שלנו בכל רגע נתון עושה את הכי טוב בשבילנו בהינתן אפשרויות הקיימות.

מאמינה שהודיה לעצמינו, לגופינו ולכל נסיבות החיים עושה ניסים ונפלאות.

מאמינה שהאירועים בחיינו כולל הכי עצובים, כואבים וחסרי תקווה, הם לטובת ההתפתחות של גוף-נפש שלנו או במילים אחרות לטובת האבולוציה האישית שלנו. 

מאמינה שכל תכונה, הרגל, תחושה ויכולת ביצועית ניתן לפתח.

מאמינה שאין גבולות להתפתחות שלנו.

מאמינה שאין גבול לאהבה. 

bottom of page