top of page

LifeFlow

Chinese Medicine

  • Writer's pictureDr.Milana Voronov-Goldman

מדע מגלה שהמוות התאי זהו תהליך הפיך

המדע מגלה שאת התא המת ניתן להחיות! הרבה אקסיומות התערערו לאחרונה בעולם המדעי שנחשב למקור הידע העליון והמדויק ביותר. כך, אחד הכללים המרכזיים של הביולוגיה שהגנים לא ניתנים לשינוי, כבר הופר (https://www.brucelipton.com/books/biology-of-belief). כלל נוסף, שהזיקנה שלנו תלויה באורך הטלומרים שמתקצרים עם כל חלוקה של התא והדבר לא ניתן לשינוי, התנפץ גם כן (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28410238 https://www.overdrive.com/media/2890298/the-telomere-effect). ועכשיו הגיע התור לנפץ כלל נוסף, שברגע שהתא התחיל תהליך של המוות תאי, לא ניתן לעצור אותו.(https://www.the-scientist.com/features/cell-death-processes-are-reversible-65338)

הגילוי מעלה שאלות מרתקות על תהליך ההזדקנות, על מוות תאי במהלך התקף לב, שבץ, טראומות. הדבר יכול להסביר מנגנון ריפוי של חולי סרטן סופניים, ריפוי אנשים אחרי התקף לב ושבץ ואת המנגנון בו הרקמות שלהם התחדשו אפילו בתוך המוח. 

הגילויים מספרים לנו שלחיים יש פטנטים מיוחדים שאנו לא תמיד יודעים אליהם, מבינים אותם. זה עוזר לנו לשמור ראש פתוח לקסם של החיים. זה לא קל... המאמר של הקבוצה נדחה כ-11 פעם על ידי הוועדות המדעיות, ובסוף ראה את האור. כי החחיים הם קסם, אומנות, ואל לנו לדחות גילויים חדשים, השקפות מהפכניות אפילו אם הם לא מסתדרים עם ידע הקודם שלנו ובטענה שזה לא מדעי, לחסום את הדרך לריפוי.

אחד הדברים המרתקים שלמדתי מהחשיבה המדעית שלי שאנו החוקרים דווקא כל הזמן מגלים תהליכים שאף אחד לא לימד אותנו ולא שמענו אליהם מעולם! זה עוזר לי מאוד לשמור את הראש פתוח לשיטות חדשות, ללמוד גישות אנרגתיות שונות, להעשיר את העולם שלי ולביא אליכם את מיטב הטיפולים שמבוססים על המדע, הרפואה הטבעית, הרפואה האנרגטית והחיבור של הגישות האלו ביחד.

15 views0 comments

Comments


bottom of page