top of page

LifeFlow

Chinese Medicine

  • Writer's pictureDr.Milana Voronov-Goldman

סוכרת מסוג 2 (חלק 3): הסיבות הרגשיות

המחלות הן תוצר לוואי של המחשבות והרגשות שמביאים לקונפליקטים רגשיים הנאגרים במשך שנים. לפי ניסיוני עם חולי סוכרת מסוג 2 והסקירה הספרותית יש מספר מאפיינים של אנשים שנוטים לפתח מצב זה. אלו אנשים רגישים, פגיעים, נעלבים בקלות. צמאים לאהבה, בין אם זה אהבה עצמית או אהבה חיצונית. והכן, אחד הסיבוכים הנפוצים של סוכרת אלו מחלות לב וכלי דם. הלב אוגר קונפליקטים, דבר שמביא לחום אנרגטי ולאש בלב. החום "שורף" את כלי הדם. לפי הרפואה הסינית, הלב הוא הקיסר והוא לא סובל חום יתר. הקיסר מפזר חום יתר לנתינים שלו, כאשר הקיבה היא העוזר הקרוב ונמצאת בקשר אדוק עם הלב. הקיבה מנסה לכבות את החום על ידי האכילה. מכאן נובעת גם האכילה הרגשית. וכך מתחיל המעגל שלא קל לצאת ממנו. הפתרון: לעשות שלום פנימי. להתרכז בכל דבר שעושה טוב, החל מצפיה של זריחה בבוקר או שקיעה בלילה, אמבטיה חמה, מוזיקה אהובה, ריקודים, ספרים. לפתח ולהעניק יחסים המתבססים על אהבה ותשומת הלב ללא תנאים!The picture from Artur Bragilevsky

2 views0 comments
bottom of page