top of page

LifeFlow

Chinese Medicine

  • Writer's pictureDr.Milana Voronov-Goldman

אפקט האמונה ולמה להתנשק עם האף

בחקר השפעת הרגשות על גוף המדענים נעזרים בשיטת טרמוגרפיה, מדידת חום באיזורי הגוף השונים. שינוי בטמפרטורת האף, נמצא כאחד הסימנים המובהקים לביטוי הרגשות השונים. האף שמהווה חלק יציב בגוף, עם יכולת תנועה מוגבלת, נתון לשינויי חום מידיים, כתגובה לביטוי ריגשי. כך, בחווית רגשות אהבה והאמפטיה, טמפרטורת האף דווקא יורדת. על ידי נגיע באף, תוכלו לוודא האם כש אומרים לכם "אני אוהב אותך" באמת מתכוונים לזה. המדע בדרך זו גם מסביר את המנהג שנראה לנו משונה, להתנשק ולהביע חיבה על ידי שיפשופי האף, אצל האסקימואים ובאיים הפולינזים.

שיטה זו גם עזרה לבדוק את אפקט האמונה. כאשר אנשים בעלי אמונה התבוננו בסרטוני התפילה, טמפרטורת האף שלהם השתנתה לעומת אנשים חילוניים שהתבננות בסרטונים על קדושים, ולא השפיעו כלל. תגלית זו, יכולה לרמוז לנו כמה חשוב אפקט האמונה בריפוי. האמונה משפיע פיזית על רקמות ותאי הגוף. בניסויים נוספים שבדקו את אפקט האמונה נמצא שכאשר אנשים שילמו מחיר כספי גבוה על התרופה, אחוז הריפוי שלהם עלה ביחס לאנשים ששלמו מחיר נמוך על אותה התרופה. אפילו בניתוח, אפקט האמונה נמצא כמכריע. רופא כירורג החליט לבדוק עד כמה המיומנות שלו עוזרת לאנשים עם בעיות ברכיים. לקבוצה אחת של אנשים הוא עשה ניתוח מלא ולקבוצה שניה פשוט פתח וסגר את רקמות הברך. להפתעתו, בשני הקבוצות אחוז הריפוי היה זהה.

התגליות המדעיות ושיטות המדידה המשוכללות עוזרים לנו לסמוך על החושים שלנו, לכבד את המינהגים, לכבד את חוכמת העמים ומסבירים מדעית את ניסיון של אבות אבותינו. איזה כיף שכל העולמות מתאחדים ומתחילים לאמת ולכבד זה את זה, עולם המדעי, עולם הרוחני והעולם החילוני.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2595518210 views0 comments

Comentarios


bottom of page