top of page

LifeFlow

Chinese Medicine

  • Writer's pictureDr.Milana Voronov-Goldman

שינוי תפיסת החיים, משנה גנים

דנ"א מקשיב לכל מחשבה, קולט כל רגש, מתרגם אותם לפעילות הביוכימית של הגוף ובהתאם משפיע על הבריאות שלנו. דנ"א נמצא במוכנות וכוננות מתמדת לקבל הוראות מהמוח ומהלב להפעיל גנים מתאימים, לכבות גנים אחרים. הגנים לא נחשבים יותר כיסוד מקובע הלא ניתן לשינוי מטבעו. שינוי אורח חיים, תפיסת החיים, שחרור רגשות מודחקים, חווית רוגע, הנאה ושמחה מחוללים שינויים בביטוי הגנים ברמת בתא (על זה מבוססת תרפיית צחוק, תחום של ליצנים רפואיים, סדנאות חיבוקים, מדיטציית הום וכו). מספיק לחפש תרופות מורכבות. מזמינה אתכם להקדיש לעצמכם כל רגע פנוי ולחוות הנאה, כיף, וכל דבר שגורם ללב לשיר ולנשמה לרחף!

מבוסס על: ד"ר ברוס ה ליפטון, ד"ר דיפאק צ'ופרה, ד"ר קלי טרנר, Based on: "The telomer effect: A revolutionary approach to living younger, healthier, longer" 2017. www.ikryon.org16 views0 comments

Comments


bottom of page