top of page

LifeFlow

Chinese Medicine

  • Writer's pictureDr.Milana Voronov-Goldman

שדה האינרציה, מקור לסבל או להתלהבות?

חוקי הפיזיקה מתקיימים גם בתוך הגוף הביולוגי וגם בתוך התודעה האנושית. על כדור הארץ מורגשת ההשפעה של שלושת השדות הידועים (בינתיים :)). שתיים מהם הידועים והמוכרים יותר הם שדה הכבידה והשדה האלקטרומגנטי. ביחסי אנוש ובחיים בכלל, אנו גם משתמשים בכוחות אלו. אנו נדחים או נמשכים לאנשים מסויימים או לתחומים מסויימים. אנו אפילו משתמשים בביטויים כמו "אני נמשך אליו כמו אל המגנט", "אתה ממגנט אותי", "אני מסתובב סביבך כמו סביב השמש או כאילו אתה מרכז היקום", "אנו באותו מסלול", "יש ניצוץ בינינו" ועוד. הכוח השלישי, שדה האינרציה, פחות מוכר לנו בחיי היום יום. זהו הכוח שמהווה מקור לסטרס, לעלבון, לאכזבה, לביקורתיות.

לדוגמא, קנית חולצה לבעלך והוא לא מרוצה ומתלונן. החלפתם עבודה ומרגישים ריקנות מסויימת, חוסר יציבות וחששות. הקמתם עסק חדש ולוקח לו זמן להמריא, מה שמביא לתסכול, לדאגה וחוסר שקט. גיליתם תגלית מהפכנית ועולם המדעי מתנגד לה וזה מביא אתכם לאיבוד של ביטחון עצמי, להנמכת הערך העצמי, לתסכול וחוסר אונים. יש לכם המצאה נהדרת אך האנשים לא מתעניינים בה. כל זה ביטוי של כוח האינרציה בחיי היום יום. אם מכירים את החוק ומקבלים אותו ניתן להקטין בהרבה ואפילו להעלים את רמות הסטרס. פשוט מתוך הידע שככה זה.

כל אדם, מערכת, חברה, אנו בעצמינו מקיימים את החוק הזה. הבעל לא רצה להעליב אתכן, פשוט לוקח לו זמן להתרגל לחולצה חדשה, העולם המדעי התרגל לחשיבה מסוימת, וייקח לו זמן לקבל את הרעיון החדש, עליכם להמשיך להאמין ולפרסם את התגלית לכל אוזן שמוכנה לשמוע. העסק ימריא עם הזמן וההשקעה, פשוט תמשיכו לפרסם, לעשות את מה שאוהבים, לחפש הזדמויות. אנו בוחרים האם להיעלב ולסבול מהכוח של האינרציה או לכיר בקיומו ולהפוך אותו למקור

התלהבות, עשייה ויצירה.


תמונה אני מתמודדת גם עם כוח כבידה וגם עם כוח האינרציה שמתבטאת כפחד לנסות דברים חדשים ולא מוכרים :). תודה

לקרקס ברוויסימו ל Brave Wave Holon Bat-Yam על הכנה הפיזית שעזרה לי להגשים עוד חלום.
27 views0 comments

Comments


bottom of page