top of page

LifeFlow

Chinese Medicine

  • Writer's pictureDr.Milana Voronov-Goldman

המהות - היא נקייה

האנשים שמגיעים אלי עוברים תהליך. סיבות הפנייה שונות כולל מחלות, אלרגיות, כאבים, מצבי רוח, היריון, חיפוש עצמי, משברים. התהליך הטיפולי כולל עבודת גוף-נפש בגישות ושיטות שונות. מביאה מילים של אישה מדהימה שעברנו איתה תהליך מרתק וממשיכים להתקדם:


"לפעמים היה נדמה לי שכל העולם שונא אותי. כשהייתי נתקלת באירועים קשים, המחשבה הראשונה שלי בראש הייתה, כיצד זה יתכן?!, למה זה מגיע לי?!, הבן אדם פוגע בי, מעליב אותי, לא מכבד אותי. היה משמעותי בשבילי להיות הצודקת, החשובה, הקובעת, העסוקה, המקדמת, המשפיעה"

"עכשיו אני מבינה שהערכה שלי, האימפולסיבית, לא מבטאת את האמת. האמת והמהות הן רבות מימדים, נקיות. עכשיו אני רואה מולי נשמה זהה לשלי שגם לה קשה, שגם היא ממהרת, כואב לה, מחפשת את עצמה. אני מקבלת אדם שמולי, מצב שנקלעתי עליו. מקבלת ומחפשת הבנה, פתרון, שיעור. אני חווה את החיים לא רק מנטלית, אני חייה אותם. מצאתי וחוויתי את האיזון. הנדנדות של מצבי רוח נרגעו. יש ראיה והבנה בהירה יותר של אנשים, מצבים, של עצמי"


תודה אנשים יקרים על הנכונות לעבור תהליכים שהם לא קלים....ורצון להיות מאושרים ובריאים.... ולהקרין אושר ואור על כל הסובבים.

(בתמונה, התגברתי על הפחד והחזקתי טאראנתולה :))14 views0 comments
bottom of page