top of page

LifeFlow

Chinese Medicine

  • Writer's pictureDr.Milana Voronov-Goldman

למה הפיהוק מדבק, ההסבר המדעי

כולנו בנויים מאטומים. האטומים מורכבים מאלקטרונים שנעים סביב הפרוטונים. לתנועת האלקטרונים יש כיווניות מסויימת. כיווניות זהה של האלקטרונים בתוך הרבה אטומים יוצרת שדה מסוג מיוחד, שנקרא השדה הטורסיוני. האדם המפהק מייצר כיווניות מסוימת בסיבוב האלקטרונים שלו. השדה הטורסיוני שנוצר בתוך האדם המפהק פוגש שדה טורסיוני של האנשים מסביב, וגורם לאלקטרונים שלהם לנוע באותה הכיווניות וגם לפהק. התופעה הזאת מתקיימית גם אם הבוס הגיע עצבני לעבודה, האנשים מסביב נהיהים לחוצים ועצבניים גם כן. אישה כעוסה או בעל כעוס משרים אווירה של כעס אצל הילדים בכל המשפחה. גם ההיפך הוא נכון. המנהל הרגוע משרה אווירת עבודה פורייה, יעילה ונעימה בתקופה העמוסה. אמא ואבא המכילים משרים אווירה נעימה במשפחה המלמדת ילדים איך לנהוג במצבים המורכבים של החיים. אנו בדרך כלל נחייך אל האדם שמחייך אלינו ונגיד מילה טובה למי שבירך אותנו.


ראוי לציין שהשדה הטורסיוני של האדם האחר, ישפיע אלינו, רק במקרה שאנו מזדהים עם אותו האדם ולו בקצת או במקרה שיש בנו אנרגיות דומות. אם בנו יש עייפות מסויימת ובפנים אנו רוצים לנוח אך מסתירים זאת, אנו נתחיל לפהק. אם המנהל הגיע עצבני לעבודה, אנו נתעצבן רק אם יש אגרסיה ועצבנות בתוכינו. השדות הדומים נפגשים ומשפיעים ומעצימים אחד את השני. האלקטרונים שבתוך האטומים פשוט מתחילים לנוע באותו הכיוון.


כך, יש לנו השפעה רחבה על כל מה שקורה סביבינו. שנה את עצמך - והעולם ישתנה סביבך. המנגנון הפיזיקלי מאוד פשוט: רק כיווניות הזרימה של האלקטרונים בתוך האטומים שלנו.


73 views0 comments

コメント


bottom of page