top of page

LifeFlow

Chinese Medicine

  • Writer's pictureDr.Milana Voronov-Goldman

כוחם של המילים והשפעתם על הבריאות

מילים, זאת אנרגיה. מילה יכולה להציל את האדם, להרגיע, לתמוך או לפגוע. כל מילה היוצאת מפינו זאת הוראה ממשית לתאים שלנו. אנו כמו אלוהים בשביל תאי הגוף שלנו. התאים מבצעים את מה שאנו אומרים. תשימו לב מה על הביטויים שיוצאים מפיכם. הנה כמה דוגמות שאני שומעת מהאנשים בקליניקה:


אני כבר זקנה, זה הגיל... זה בלתי אפשרי להיות בריא כל הזמן... הרגליים שלי לא עובדות... המוח שלי כבר מבובלבל... לחזור להיות מה שהייתי, זה כבר לא יקרה... בגיל מסוים הגוף משתבש, אין מה לעשות... שום דבר כבר לא יעזור לי... זה החיים, אין מה לעשות... אני כל הזמן שוכח דברים...


כל ביטוי כזה, הוא הוראה מפורשת לתאים בגוף והם מיד מתחילים לבצע. והתירוץ של "לא התכוונתי לזה באמת", "זה היה בצחוק", "זה סתם ביטוי" לא תקף לתאים. הם מבינים הוראות. אנו גם נוהגים לחזור על ביטויים מסוג זה מאות פעמים בעלפה ואלפי פעמים ברמת המחשבה. והתאים שומעים את אותם הדברים וממשיכים לבצע. שליטה על המחשבות והמילים היא בידינו. כן, זה מצריך תירגול, נחישות, שבירת הרגלים ישנים ובנייה של הרגלים החדשים. תרגישו, האם זה יכול להיות בשבלכם בכיף להכנס לניסוי מסוג זה, לצאת מהמעגל הישן ולייצר חיים ובריאות שאתם באמת רוצים. המון בהצלחה!2 views0 comments

Comments


bottom of page