top of page

LifeFlow

Chinese Medicine

  • Writer's pictureDr.Milana Voronov-Goldman

אכילה רגשית

אוכל זה ביטוי של אנרגיית האהבה. בן אדם זקוק לאהבה מתמדת. לבן אדם יש זכות לאהבה מעצם קיומו. יש הרבה סוגים של אהבה. אהבה שאנו מעניקים, אהבה שאנו מקבלים והאהבה ללא תנאים. אנו רגילים לקבל אהבה מבחוץ וכאשר הלב במועקה, אחת הצורות הפשוטות לקבל אהבה מבחוץ זה אוכל. העניין הוא שלא ניתן לספק את הנפש על ידי אוכל פיזי. אם נתרגם לשפת ההורמונים, באכילה רגשית (ללא רעב פיזי של הגוף) מופרש הורמון דופאנמין. זהו הורמון של ציפייה לטוב, של תקווה, ובני אדם וחולדות בניסויים מוכנים לעבור דרך של עינויים מסוימים על מנת להרגיש אותו, כי הוא מקנה תחושה של חיות, אך הוא לא הורמון שמספק הנאה אמיתית. ההורמון שמספק הנאה אמיתית הוא אוקסיטוצין, הורמון האהבה, קירבה והתרפקות. ולא ניתן לקבל אותו באוכל וגם לא לקנות בשום בית מרקחת. תשאלו את עצמכם למה אתם באמת זקוקים: ביטחון, הגנה, שלווה, רוגע, אהבה? אם האכילה היא רגשית אז רק אוכל רגשי יוכל לספק אתכם ולמלא אתכם, וגוף ישמור על מידות הרצויות.8 views0 comments

Comentarios


bottom of page